KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Dış Ticaret

Dış Ticaret Bölümü Hakkında

Bu yüksek öğretim programının amacı, büyüyen ve gelişme hedefinde olan işletmelerin dünya ticaretine entegrasyonunu sağlayabilmek, dış ticaret işlemlerine kaliteyi arttırabilmek, dış pazarlarda rekabet gücünü arttırmak, gümrük mevzuatına uygun bir şekilde ihracat ve ithalat işlemlerinin yürütmek içim nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Programdan mezun olan öğrencilerin gümrük mevzuatını ve dış ticareti iyi bilen bireyler olarak, işletmelerin yapacakları ticarete destek sağlayacak düzeyde olmaları hedeflenmektedir.

Dış Ticaret Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları: Dış ticaret programını bitirenlere “Dış Ticaret Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Dış ticaret meslek elemanları;

Gümrük Müd.

Serbest Bölgelerde

İthalat- İhracat yapan özel ve kamu şirketlerinin kambiyo ve dış ilişkiler bölümlerinde

Bankaların Kambiyo bölümlerinde,

Gümrük ve Lojistik firmalarında,

Uluslararası pazarlama ve satışla ilgili her alanda

Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve özel firmalarda görev alabilmektedirler.

Ayrıca, Gümrük Müşavirliği sınavlarında başarılı oldukları taktirde  "B" karnesi alarak Gümrük Müşavir Yardımcısı unvanını alabilmektedirler.

Bölümden mezun olanların dikey geçiş sınavı ile yerleşebilecekleri lisans programları şunlardır;

Ekonomi ve Finans

İşletme ve İktisat

İşletme Bilgi Yönetimi

Ekonomi

Lojistik

İşletme Enformatiği

Sermeye Piyasası ve Uluslararası Finans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Bölümümüzü tercih edecek adaylar bölümle ilgili her türlü bilgiye;

www.yokatlas.yok.gov.tr/onlisans nolu linkten ulaşabilirler.